Main Menu

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Cesa Medikal
Neden Profesyonel Bir Kuruluş? PDF Yazdır e-Posta
  • Türkiye'de vektör (Haşere) kontrolüne verilen önemin yetersiz olmasıParazit
  • Mevcut uygulamaların bilinçsizce yapılması,
  • Yanlış insektisit (haşere ilacı) seçimi,
  • Yanlış ekipman kullanılması,
  • Haşere ilaçlamanın bu konuda uzman olmayan kişilerin eline bırakılması,
  • Haşere ilaçlama zamanının, vektörlerin yaşam şekilleri ve metebolizmalarının bilinmemesi,
  • İnsektisitlerin insan ve hayvan sağlığına etkilerinin ön planda tutulmaması,
  • Haşere ilaçlama ile meydana gelebilecek çevre kirlenmesine dikkat edilmemesi,
  • Gıda maddeleri ve gıda hazırlanmasında kullanılan araç ve gereçlere haşere ilacı bulaşması,
  • Vektörlerin taşıdıgı mikropların ve insanlara verdiği büyük zararların doğuracagı tehlikelerin düşünülmemesi

...ve sayabileceğimiz pek çok etmenin halk sağlığı ve çevre sağlığı açısından önemsenmemesinden doğan maddi ve manevi zararların büyüklüğü haşere ilaçlama ve mücadelesinin profesyonel bir kuruluş tarafından yapılmasını gerektirir. İnsanlarımıza bu konuda bilgi vermek ve rehber olmak esas amacımızı teşkil etmektedir.

Yukarıda sıralanan olumsuz etmenlerin ortadan kaldırılması için, haşere kontrolü konusunda bilimsel çalışmalar yaparak, yeni haşere kontrol programı oluşturduk.

Hedefimiz haşere kontrolüne etkin ve kesin çözüm getirmektir.